×
Gegevens worden verwerkt

Hoeveel kosten de regeringsmaatregelen jaarlijks aan jou en je gezin?

Gewest / Gemeenschap
Gezinssituatie:
Aantal kinderen:
% gemeentebelasting:
Opcentiemen gemeente:
 
Partner 1
of alleenwonend of
feitelijk samenwonende
 
Partner 2
of jongste gezinslid
 
Beroep / inkomen: 
Ontvang jij een 13de maand (eindejaarspremie)? 
Statuut: 
Gewerkte uren per week: 
Uren van een voltijdse job: 
Bruto maandinkomen   
Loon: 
Uurloon: 
Ziekteuitkering: 
Werkloosheid: 
Pensioen: 
SWT (brugpensioen): 
Andere (tijdskrediet, …): 
Andere vragen   
Hoelang ben jij reeds arbeidsongeschikt?  
Is het meer dan 5 jaar geleden dat je op pensioen ging? 
 
 
 
 

Rijden en roken?

Aantal dieselwagens (exclusief bedrijfswagens):
Totaal aantal kilometers per jaar met dieselwagen(s):
Bent van plan een dieselvoertuigen aan te kopen en zo ja hoeveel?
Aantal rokers binnen het gezin:

Eigenaar / huurder

Indien eigenaar: afbetaling lening/m:
  

De rekentool is gebaseerd op de maatregelen van de federale en regionale regeringen tot en met 2018.
De maatregelen die zijn aangekondigd voor de periode 2019-2020 worden in deze tool niet opgenomen,
omdat hiervoor niet voldoende financiering voorzien is.
We kunnen nu niet inschatten welke extra inspanningen deze van jou en je gezin zullen vergen.
 

 
 
 ABCDEFGHIJKL
1Hoeveel kosten de regeringsmaatregelen aan u en uw gezin? AANVULLINGEN VERSIE 5
2
3 VlaanderenBrusselBruxellesWallonie
4Netto kostprijs indexsprong, na belastingen, via de geïndexeerde schalen
5Opbrengst fiscale maatregelen en de sociale correcties 
6De grootste kostprijs voor u en uw gezin zijn de talrijke maatregelen die de "kosten" van het gezinsbudget verhogen  
7ALGEMEEN TOTAAL       
8Door de regeringsmaatregelen ontvangen jij en je gezin euro meer. Dit is minder dan je werd voorgespiegeld   
9Door de regeringsmaatregelen ontvangen jij en je gezin euro meer. Dit is minder dan je werd voorgespiegeld   
10Du a les mesures du gouvernement votre ménage reçoit euro en surplus. Cela est moins que la somme qu’on vous a été communiqué. 
11Du a les mesures du gouvernement  votre ménage reçoit euro en surplus. Cela est moins que la somme qu’on vous a été communiqué. 
12
13WIE ZIJN DE WINNAARS            
14  
15Uw werkgever (en deze van uw partner) verdienden aan uw indexsprongper jaar 
16Uw werkgever (en deze van uw partner) verdienden aan de RSZ verminderingper jaar     
17  
18Minder inkomsten voor uw gemeentebestuur in gevolge de fiscale maatregelen van de federale overheid    
19Minder inkomsten voor uw regionale overheid in gevolge de fiscale maatregelen van de federale overheid    
20  
21Hoeveel kosten de regeringsmaatregelen aan u en uw gezin? INDEX VERSIE
22
23 VlaanderenBrusselBruxellesWallonie
24Netto kostprijs indexsprong, na belastingen, via de geïndexeerde schalen
25Opbrengst fiscale maatregelen en de sociale correcties 
26De grootste kostprijs voor u en uw gezin zijn de talrijke maatregelen die de "kosten" van het gezinsbudget verhogen  
27ALGEMEEN TOTAAL       
28Door de regeringsmaatregelen ontvangen jij en je gezin euro meer. Dit is minder dan je werd voorgespiegeld   
29Door de regeringsmaatregelen ontvangen jij en je gezin euro meer. Dit is minder dan je werd voorgespiegeld   
30Du a les mesures du gouvernement votre ménage reçoit euro en surplus. Cela est moins que la somme qu’on vous a été communiqué. 
31Du a les mesures du gouvernement votre ménage reçoit euro en surplus. Cela est moins que la somme qu’on vous a été communiqué.   
32
33WIE ZIJN DE WINNAARS            
34  
35Uw werkgever (en deze van uw partner) verdienden aan uw indexsprongper jaar 
36Uw werkgever (en deze van uw partner) verdienden aan de RSZ verminderingper jaar     
37  
38Minder inkomsten voor uw gemeentebestuur in gevolge de fiscale maatregelen van de federale overheid 
39Minder inkomsten voor uw regionale overheid in gevolge de fiscale maatregelen van de federale overheid 
...  
...  
100 VlaanderenBrusselBruxellesWallonie
101Netto kostprijs indexsprong, na belastingen, via de geïndexeerde schalenindex
102Opbrengst fiscale maatregelen en de sociale correctiestaks shift
103De grootste kostprijs voor u en uw gezin zijn de talrijke maatregelen die de "kosten" van het gezinsbudget verhogenkosten
104Algemeen totaalTotaal
105Door de regeringsmaatregelen ontvangen jij en je gezin euro meer. Dit is minder dan je werd voorgespiegeld   
106Door de regeringsmaatregelen ontvangen jij en je gezin euro meer. Dit is minder dan je werd voorgespiegeld   
107Du a les mesures du gouvernement votre ménage reçoit euro en surplus. Cela est moins que la somme qu’on vous a été communiqué. 
108Du a les mesures du gouvernement votre ménage reçoit euro en surplus. Cela est moins que la somme qu’on vous a été communiqué.   
...  
...  
113 VlaanderenBrusselBruxellesWallonie
114Kindergeld - indexsprong(en)
115berekening A
116berekening B
117ter verrekenen omwille van de gevolgen voopr de index van deze kostenstijgingen
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1EXTRA KEUZE KNOPPEN 
2
3Man of oudste gezinslidof alleenwonend of feitelijk samenwonende    
Vrouw of jongste gezinslid        
4 vast programmaalternatieve keuze  vast programmaalternatieve keuze 
5arbeider / bediendearbeider arbeider / bediendearbeider 
6ontvangt u een 13de maand (eindejaarspremie)  neen maandenontvangt u een 13de maand (eindejaarspremie)  neen maanden
7
8Basisgegevens
9
10Gezinssituatie      % gemeentebelastingen 
11Aantal kinderen opcentiemen gemeente  
12
13Man of oudste gezinslidof alleenwonend of feitelijk samenwonende Pensioen "m"Vrouw of jongste gezinslid     Pensioen "m" 
14Beroep / inkomenwerkZiekteuitkeringgezinBeroep / inkomenwerkZiekteuitkering  gezin
15Bruto maandloonWerkloosheid> 5 jBruto maandloonWerkloosheid  > 5 j
16bruto uurloon in maandloon   bruto uurloon in maandloon   
17Q (= gewerkte uren/ week)Pensioen Q (= gewerkte uren/ week)Pensioen 
18S (= uren v/e voltijdse job) SWT en andereS (= uren v/e voltijdse job) SWT en andere
19 
20zonder index en zonder maatregelenVariabelen werkbonusfiscaalzonder index en zonder maatregelenVariabelen werkbonusfiscaal
21BEDIENDE bediendeBEDIENDE  bediende
22Brutoloon arbeiderBrutoloon arbeider
23RSZ bediendeRSZ bediende
24werkbonusarbeiderwerkbonusarbeider
25belastbaar op jaarbasisbedienderefloonz "i" / z "m"belastbaar op jaarbasis bedienderefloonz "i" / z "m"
26ARBEIDER arbeider z "i" / z "m"ARBEIDER  arbeider z "i" / z "m"
27Brutoloon per maandbedienderefloonz "i" / m "m"Brutoloon per maand bedienderefloonz "i" / m "m"
28RSZ per jaararbeider z "i" / m "m"RSZ per jaar arbeider z "i" / m "m"
29belastbaar loon per jaarbedienderefloonm "i" / z "m"belastbaar loon per jaar  bedienderefloonm "i" / z "m"
30vakantiegeldarbeider m "i" / z "m"vakantiegeld arbeider m "i" / z "m"
31werkbonus per maandbedienderefloonm "i" / m "m"werkbonus per maandbedienderefloonm "i" / m "m"
32belastbaar op jaarbasisarbeider m "i" / m "m"belastbaar op jaarbasis arbeider m "i" / m "m"
33zonder index en met maatregelenToelichting: we rekenen alle werknemers als bedienden uit zonder index en met maatregelenToelichting: we rekenen alle werknemers als bedienden uit 
34BEDIENDE op jaarbasis is het voordeel voor arbeiders en bediende gelijk BEDIENDE op jaarbasis is het voordeel voor arbeiders en bediende gelijk 
35Brutoloonwe rekenen 3 kwartalen aan loon en 1 aan loon x 1,25 (13de maand) Brutoloonwe rekenen 3 kwartalen aan loon en 1 aan loon x 1,25 (13de maand) 
36RSZRSZ
37werkbonusOverzicht maatregelen vervangingsinkomenswerkbonusOverzicht maatregelen vervangingsinkomens
38belastbaar op jaarbasisvakantiegeld gepensioneerden belastbaar op jaarbasisvakantiegeld gepensioneerden 
39ARBEIDER minimumpensioen of > 5 j op pensioen = +2%ARBEIDER minimumpensioen of > 5 jaar op pensioen = +2% 
40Brutoloon per maandvakantiegeld invalidenbaremaBrutoloon per maandvakantiegeld invalidenbarema
41RSZ per jaarRSZ per jaar
42belastbaar loon per jaar belastbaar loon per jaar 
43vakantiegeldMETHODIEK    vakantiegeldBerekening i.f.v. studietoelagen - aantal +66%
44werkbonus per maandVoor het jaarloon nemen we het maandloon x 13,92,  werkbonus per maand
45belastbaar op jaarbasisdwz + 13de maand en + vakantiegeld belastbaar op jaarbasis 
46met index en zonder maatregelenIn functie van de werkbonus wordt voor één kwartaal het referteloon met index en zonder maatregelen
47BEDIENDE vermenigvuldigd met 1,25 om zo rekening te houden met de 13de maandBEDIENDE 
48BrutoloonVoor de werkbonus nemen we het barema bedienden omdat dit op  Brutoloon
49RSZjaarbasis min of meer gelijk uitkomt met dat van arbeiders RSZ
50werkbonuswerkbonus
51belastbaar op jaarbasisbelastbaar op jaarbasis
52ARBEIDER Opbrengst voor de werkgeverbrutojaarloonloonkostARBEIDER Opbrengst voor de werkgeverbrutojaarloonloonkost
53Brutoloon per maandzonder index en zonder "m"Brutoloon per maandzonder index en zonder "m"
54RSZ per jaarzonder index en met "m"RSZ per jaarzonder index en met "m"
55belastbaar loon per jaar met index en zonder "m"belastbaar loon per jaar met index en zonder "m"
56vakantiegeldmet index en met "m"vakantiegeldmet index en met "m"
57werkbonus per maandTotale opbrengst voor de werkgever werkbonus per maandTotale opbrengst voor de werkgever 
58belastbaar op jaarbasisTotale opbrengst voor u de werkgevers   belastbaar op jaarbasis
59met index en met maatregelenvan uzelf en uw partner met index en met maatregelen
60BEDIENDE BEDIENDE De loonkosten boven RSZ e.a., ramen we op 33% - 400 € per kwartaal
61BrutoloonDe loonkosten boven RSZ e.a., ramen we op 32,4% - 400 € per kwartaalBrutoloon
62RSZRSZ
63werkbonusSWT 6,5%afhoudingwerkbonusSWTafhouding
64belastbaar op jaarbasisbelastbaar op jaarbasis
65ARBEIDER ARBEIDER 
66Brutoloon per maandpro memory hier nemen we gezinshoofd als partner geen inkomen heeftBrutoloon per maandpro memory hier nemen we gezinshoofd als partner geen inkomen heeft
67RSZ per jaarde regelgeving laat gezinshoofd ook toe in andere omstandighedenRSZ per jaarde regelgeving laat gezinshoofd ook toe in andere omstandigheden
68belastbaar loon per jaar belastbaar loon per jaar 
69vakantiegeldPensioenAfh 3,55%vakantiegeldPensioenAfh 3,55%
70werkbonus per maandwerkbonus per maand
71belastbaar op jaarbasisAANVULLINGEN VERSIE 5Solidariteitsbijdrage pensioenbelastbaar op jaarbasisAANVULLINGEN VERSIE 5Solidariteitsbijdrage pensioen
72zonder index en zonder maatregelenalleenstaandezonder index en zonder maatregelenalleenstaande
73Ziekteuitkering  gezinspensioenZiekteuitkering  gezinspensioen
74WerkloosheidtoepasselijkWerkloosheidtoepasselijk
75PensioenpensioenPensioen pensioen
76SWT en andereSWT en andere
77Tijdskrediet: vermindering bedrag tijdskrediet > 5 j anc en bedrag landingsbaanTijdskrediet: vermindering bedrag tijdskrediet > 5 j anc en bedrag landingsbaan
78zonder index en met maatregelenberekeningswijze: besparing 20 miljoen € / totale uitgaven tijdskrediet = 2,35%zonder index en met maatregelenberekeningswijze: besparing 20 miljoen € / totale uitgaven tijdskrediet = 2,35%
79Ziekteuitkering   Ziekteuitkering     
80Werkloosheid  Werkloosheid  
81Pensioen Pensioen 
82SWT en andereSWT en andere
83
84met index en zonder maatregelenmet index en zonder maatregelen
85ZiekteuitkeringZiekteuitkering  
86WerkloosheidWerkloosheid  
87Pensioen Pensioen 
88SWT en andereSWT en andere
89
90met index en met maatregelenmet index en met maatregelen
91ZiekteuitkeringZiekteuitkering  
92WerkloosheidWerkloosheid  
93PensioenPensioen 
94SWT en andereSWT en andere
95
96
97
98
99
100percentage van de index
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1EXTRA KEUZE KNOPPEN 
2
3Man of oudste gezinslidof alleenwonend of feitelijk samenwonende    
Vrouw of jongste gezinslid        
4 vast programmaalternatieve keuze  vast programmaalternatieve keuze 
5arbeider / bediendearbeider arbeider / bediendearbeider 
6ontvangt u een 13de maand (eindejaarspremie)  neen maandenontvangt u een 13de maand (eindejaarspremie)  neen maanden
7
8Basisgegevens
9
10Gezinssituatie      % gemeentebelastingen 
11Aantal kinderen opcentiemen gemeente  
12
13Man of oudste gezinslidof alleenwonend of feitelijk samenwonende Pensioen "m" Vrouw of jongste gezinslid     Pensioen "m" 
14Beroep / inkomenwerkZiekteuitkering  gezinBeroep / inkomenwerkZiekteuitkering  gezin
15Bruto maandloonWerkloosheid  > 5 jBruto maandloonWerkloosheid  > 5 j
16bruto uurloon in maandloon   bruto uurloon in maandloon   
17Q (= gewerkte uren/ week)Pensioen Q (= gewerkte uren/ week)Pensioen 
18S (= uren v/e voltijdse job) SWT en andereS (= uren v/e voltijdse job) SWT en andere
19 
20zonder index en zonder maatregelenVariabelen werkbonusfiscaalzonder index en zonder maatregelenVariabelen werkbonusfiscaal
21BEDIENDE bediendeBEDIENDE  bediende
22Brutoloon arbeiderBrutoloon arbeider
23RSZ bediendeRSZ bediende
24werkbonusarbeiderwerkbonusarbeider
25belastbaar op jaarbasisbedienderefloonz "i" / z "m"belastbaar op jaarbasis bedienderefloonz "i" / z "m"
26ARBEIDER arbeider z "i" / z "m"ARBEIDER  arbeider z "i" / z "m"
27Brutoloon per maandbedienderefloonz "i" / m "m"Brutoloon per maand bedienderefloonz "i" / m "m"
28RSZ per jaararbeider z "i" / m "m"RSZ per jaar arbeider z "i" / m "m"
29belastbaar loon per jaarbedienderefloonm "i" / z "m"belastbaar loon per jaar  bedienderefloonm "i" / z "m"
30vakantiegeldarbeider m "i" / z "m"vakantiegeld arbeider m "i" / z "m"
31werkbonus per maandbedienderefloonm "i" / m "m"werkbonus per maandbedienderefloonm "i" / m "m"
32belastbaar op jaarbasisarbeider m "i" / m "m"belastbaar op jaarbasis arbeider m "i" / m "m"
33zonder index en met maatregelenToelichting: we rekenen alle werknemers als bedienden uit zonder index en met maatregelenToelichting: we rekenen alle werknemers als bedienden uit 
34BEDIENDE op jaarbasis is het voordeel voor arbeiders en bediende gelijk BEDIENDE op jaarbasis is het voordeel voor arbeiders en bediende gelijk 
35Brutoloonwe rekenen 3 kwartalen aan loon en 1 aan loon x 1,25 (13de maand) Brutoloonwe rekenen 3 kwartalen aan loon en 1 aan loon x 1,25 (13de maand) 
36RSZRSZ
37werkbonusOverzicht maatregelen vervangingsinkomenswerkbonusOverzicht maatregelen vervangingsinkomens
38belastbaar op jaarbasisvakantiegeld gepensioneerden belastbaar op jaarbasisvakantiegeld gepensioneerden 
39ARBEIDER minimumpensioen of > 5 j op pensioen = +2%ARBEIDER minimumpensioen of > 5 jaar op pensioen = +2% 
40Brutoloon per maandvakantiegeld invalidenbaremaBrutoloon per maandvakantiegeld invalidenbarema
41RSZ per jaarRSZ per jaar
42belastbaar loon per jaar belastbaar loon per jaar 
43vakantiegeldMETHODIEK    vakantiegeldBerekening i.f.v. studietoelagen - aantal +66%
44werkbonus per maandVoor het jaarloon nemen we het maandloon x 13,92,  werkbonus per maand
45belastbaar op jaarbasisdwz + 13de maand en + vakantiegeld belastbaar op jaarbasis 
46met index en zonder maatregelenIn functie van de werkbonus wordt voor één kwartaal het referteloon met index en zonder maatregelen
47BEDIENDE vermenigvuldigd met 1,25 om zo rekening te houden met de 13de maandBEDIENDE 
48BrutoloonVoor de werkbonus nemen we het barema bedienden omdat dit op  Brutoloon
49RSZjaarbasis min of meer gelijk uitkomt met dat van arbeiders RSZ
50werkbonuswerkbonus
51belastbaar op jaarbasisbelastbaar op jaarbasis
52ARBEIDER Opbrengst voor de werkgeverbrutojaarloonloonkostARBEIDER Opbrengst voor de werkgeverbrutojaarloonloonkost
53Brutoloon per maandzonder index en zonder "m"Brutoloon per maandzonder index en zonder "m"
54RSZ per jaarzonder index en met "m"RSZ per jaarzonder index en met "m"
55belastbaar loon per jaar met index en zonder "m"belastbaar loon per jaar met index en zonder "m"
56vakantiegeldmet index en met "m"vakantiegeldmet index en met "m"
57werkbonus per maandTotale opbrengst voor de werkgever werkbonus per maandTotale opbrengst voor de werkgever 
58belastbaar op jaarbasisTotale opbrengst voor u de werkgevers   belastbaar op jaarbasis
59met index en met maatregelenvan uzelf en uw partner met index en met maatregelen
60BEDIENDE BEDIENDE De loonkosten boven RSZ e.a., ramen we op 33% - 400 € per kwartaal
61BrutoloonDe loonkosten boven RSZ e.a., ramen we op 32,4% - 400 € per kwartaalBrutoloon
62RSZRSZ
63werkbonusSWT 6,5%afhoudingwerkbonusSWTafhouding
64belastbaar op jaarbasisbelastbaar op jaarbasis
65ARBEIDER ARBEIDER 
66Brutoloon per maandpro memory hier nemen we gezinshoofd als partner geen inkomen heeftBrutoloon per maandpro memory hier nemen we gezinshoofd als partner geen inkomen heeft
67RSZ per jaarde regelgeving laat gezinshoofd ook toe in andere omstandighedenRSZ per jaarde regelgeving laat gezinshoofd ook toe in andere omstandigheden
68belastbaar loon per jaar belastbaar loon per jaar 
69vakantiegeldPensioenAfh 3,55%vakantiegeldPensioenAfh 3,55%
70werkbonus per maandwerkbonus per maand
71belastbaar op jaarbasisAANVULLINGEN VERSIE 5Solidariteitsbijdrage pensioenbelastbaar op jaarbasisAANVULLINGEN VERSIE 5Solidariteitsbijdrage pensioen
72zonder index en zonder maatregelenalleenstaandezonder index en zonder maatregelenalleenstaande
73Ziekteuitkering  gezinspensioenZiekteuitkering  gezinspensioen
74Werkloosheid  toepasselijkWerkloosheid  toepasselijk
75Pensioen pensioenPensioen pensioen
76SWT en andereSWT en andere
77Tijdskrediet: vermindering bedrag tijdskrediet > 5 j anc en bedrag landingsbaanTijdskrediet: vermindering bedrag tijdskrediet > 5 j anc en bedrag landingsbaan
78zonder index en met maatregelenberekeningswijze: besparing 20 miljoen € / totale uitgaven tijdskrediet = 2,35%zonder index en met maatregelenberekeningswijze: besparing 20 miljoen € / totale uitgaven tijdskrediet = 2,35%
79Ziekteuitkering     Ziekteuitkering     
80WerkloosheidWerkloosheid  
81Pensioen Pensioen 
82SWT en andereSWT en andere
83
84met index en zonder maatregelenmet index en zonder maatregelen
85ZiekteuitkeringZiekteuitkering  
86WerkloosheidWerkloosheid
87Pensioen Pensioen 
88SWT en andereSWT en andere
89
90met index en met maatregelenmet index en met maatregelen
91Ziekteuitkering  Ziekteuitkering  
92WerkloosheidWerkloosheid
93Pensioen Pensioen 
94SWT en andereSWT en andere
95
96
97
98
99
100percentage van de index
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1Fiscale barema's
2Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen 
3Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
4Jaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandere
5Gezinssituatie > 66 % invalidezonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
6Aantal kinderenManzonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
7% gemeentebelastingenvrouwzonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
8met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
9Bedrag minimum pensioenmet index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
10
11Forfaitaire beroepskostenMan of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
12
13
14
15
16maxforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten
17
18Huwelijksquotiëntnetto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen
19manvrouw   Bruto belastbaar jaarinkomen
20Inkomensgrens verhoogde belastingvrije somovergangvoor BBSZ overgangnetto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZ overgang
21idem exclusief pensioenfiscaal alleenstaandeidem exclusief pensioen
22lager danhoger danmee opnemen opnemen  opnemen
23Belastingvrije som
24 Toeslag 1 ki > 66 % ZIV kiki
25 Toeslag 2 ki Mkind ten laste> 66 % ZIVBelastingvrije
26 Toeslag 3 ki  Msomki
27 Toeslag 4 kiVBelastingvrijemanmanvrouwvrouwkind ten laste
28 Toeslag 5 kisomalleenstaande
29 Toeslag 6 ki > 66 % invalide> 66 % invalide
30  
31overdracht
32
33
34
35
36Marginale aanslagvoetenMan of oudste gezinslidte betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
37
38
39
40
41
42Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
43Belastingvermindering vervangingsinkomen
44Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andereNBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…
45
46overdracht Belastingvermindering 
47vervangingsinkomens
48 
49Belastingvermindering  Belastingvermindering Saldo
50vervangingsinkomensvervangingsinkomens
51  
52SaldoSaldoVAI pro memory
53Bijkomende vermindering 
54ref inkomen  grens 1
55niet van toepassingVAI pro memory    
56VAI pro memoryBijkomende vermindering
57Bijkomende verminderingniet van toepassing Bijkomende vermindering
58
59Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
60            
61
62Fiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonus
63aanvullen met linkaanvullen met linkaanvullen met link
64Terugbetaalbaar belastingkrediet kinderen ten lasteper kindbelastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
65(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)
66
67GemeentebelastingenGemeentebelastingenGemeentebelastingen
68
69Bijzondere bijdrage sociale zekerheidBBSZBBSZ
70
71Belastingen - totaalBelastingen - totaalBelastingen - totaal
72
73Netto inkomenNetto inkomenNetto inkomen
74
75Kindergeld
76
77Netto inkomen
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97NIEUW NOG NIET ONLINE
98
99Marginale aanslagvoeten
100voor de belastingvrije somJaarinkomente betalen basisbelastingenJaarinkomente betalen basisbelastingenmet index en zonder "m"te betalen basisbelastingen
101      
102
103
104
105
106Belastingvermindering belastingvrije sommenBelastingvermindering belastingvrije sommenBelastingvermindering belastingvrije sommen
107
108Marginale aanslagvoetenJaarinkomente betalen basisbelastingenJaarinkomente betalen basisbelastingenmet index en zonder "m"te betalen basisbelastingen
109      
110
111
112
113
114Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1Fiscale barema's
2Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen 
3Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
4Jaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandere
5Gezinssituatie > 66 % invalidezonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
6Aantal kinderenManzonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
7% gemeentebelastingenvrouwzonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
8met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
9Bedrag minimum pensioenmet index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
10
11Forfaitaire beroepskostenMan of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
12
13
14
15
16maxforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten
17
18Huwelijksquotiëntnetto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen
19manvrouw   Bruto belastbaar jaarinkomen
20Inkomensgrens verhoogde belastingvrije somovergangvoor BBSZ overgangnetto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZ overgang
21idem exclusief pensioenfiscaal alleenstaandeidem exclusief pensioen
22lager danhoger danmee opnemen opnemen  opnemen
23Belastingvrije som
24 Toeslag 1 ki > 66 % ZIV kiki
25 Toeslag 2 ki Mkind ten laste> 66 % ZIVBelastingvrije
26 Toeslag 3 ki  Msomki
27 Toeslag 4 kiVBelastingvrijemanmanvrouwvrouwkind ten laste
28 Toeslag 5 kisomalleenstaande
29 Toeslag 6 ki > 66 % invalide> 66 % invalide
30  
31overdracht
32
33
34
35
36Marginale aanslagvoetenMan of oudste gezinslidte betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
37
38
39
40
41
42Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
43Belastingvermindering vervangingsinkomen
44Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andereNBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…
45
46overdracht Belastingvermindering 
47vervangingsinkomens
48 
49Belastingvermindering  Belastingvermindering Saldo
50vervangingsinkomensvervangingsinkomens
51  
52SaldoSaldoVAI pro memory
53Bijkomende vermindering 
54ref inkomen  grens 1
55niet van toepassingVAI pro memory    
56VAI pro memoryBijkomende vermindering
57Bijkomende verminderingniet van toepassing Bijkomende vermindering
58
59Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
60            
61
62Fiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonus
63aanvullen met linkaanvullen met linkaanvullen met link
64Terugbetaalbaar belastingkrediet kinderen ten lasteper kindbelastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
65(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)
66
67GemeentebelastingenGemeentebelastingenGemeentebelastingen
68
69Bijzondere bijdrage sociale zekerheidBBSZBBSZ
70
71Belastingen - totaalBelastingen - totaalBelastingen - totaal
72
73Netto inkomenNetto inkomenNetto inkomen
74
75Kindergeld
76
77Netto inkomen
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97NIEUW NOG NIET ONLINE
98
99Marginale aanslagvoeten
100voor de belastingvrije somJaarinkomente betalen basisbelastingenJaarinkomente betalen basisbelastingenmet index en zonder "m"te betalen basisbelastingen
101      
102
103
104
105
106Belastingvermindering belastingvrije sommenBelastingvermindering belastingvrije sommenBelastingvermindering belastingvrije sommen
107
108Marginale aanslagvoetenJaarinkomente betalen basisbelastingenJaarinkomente betalen basisbelastingenmet index en zonder "m"te betalen basisbelastingen
109      
110
111
112
113
114Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1Fiscale barema's
2Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen 
3Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
4Jaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandere
5Gezinssituatie > 66 % invalidezonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
6Aantal kinderenManzonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
7% gemeentebelastingenvrouwzonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
8met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
9Bedrag minimum pensioenmet index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
10
11Forfaitaire beroepskostenMan of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
12
13
14
15
16maxforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten
17
18Huwelijksquotiëntnetto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen
19manvrouw   Bruto belastbaar jaarinkomen
20Inkomensgrens verhoogde belastingvrije somovergangvoor BBSZ overgangnetto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZ overgang
21idem exclusief pensioenfiscaal alleenstaandeidem exclusief pensioen
22lager danhoger danmee opnemen opnemen  opnemen
23Belastingvrije som
24 Toeslag 1 ki > 66 % ZIV kiki
25 Toeslag 2 ki Mkind ten laste> 66 % ZIVBelastingvrije
26 Toeslag 3 ki  Msomki
27 Toeslag 4 kiVBelastingvrijemanmanvrouwvrouwkind ten laste
28 Toeslag 5 kisomalleenstaande
29 Toeslag 6 ki > 66 % invalide> 66 % invalide
30  
31overdracht
32
33
34
35
36Marginale aanslagvoetenMan of oudste gezinslidte betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
37
38
39
40
41
42Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
43Belastingvermindering vervangingsinkomen
44Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andereNBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…
45
46overdracht Belastingvermindering 
47vervangingsinkomens
48 
49Belastingvermindering  Belastingvermindering Saldo
50vervangingsinkomensvervangingsinkomens
51  
52SaldoSaldoVAI pro memory
53Bijkomende vermindering 
54ref inkomen  grens 1
55niet van toepassingVAI pro memory    
56VAI pro memoryBijkomende vermindering
57Bijkomende verminderingniet van toepassing Bijkomende vermindering
58
59Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
60            
61
62Fiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonus
63aanvullen met linkaanvullen met linkaanvullen met link
64Terugbetaalbaar belastingkrediet kinderen ten lasteper kindbelastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
65(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)
66
67GemeentebelastingenGemeentebelastingenGemeentebelastingen
68
69Bijzondere bijdrage sociale zekerheidBBSZBBSZ
70
71Belastingen - totaalBelastingen - totaalBelastingen - totaal
72
73Netto inkomenNetto inkomenNetto inkomen
74
75Kindergeld
76
77Netto inkomen
78
79
80
81
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1Fiscale barema's
2Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen 
3Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
4Jaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandere
5Gezinssituatie > 66 % invalidezonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
6Aantal kinderenManzonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
7% gemeentebelastingenvrouwzonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
8met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
9Bedrag minimum pensioenmet index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
10
11Forfaitaire beroepskostenMan of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
12
13
14
15
16maxforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten
17
18Huwelijksquotiëntnetto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen
19manvrouw   Bruto belastbaar jaarinkomen
20Inkomensgrens verhoogde belastingvrije somovergangvoor BBSZ overgangnetto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZ overgang
21idem exclusief pensioenfiscaal alleenstaandeidem exclusief pensioen
22lager danhoger danmee opnemen opnemen  opnemen
23Belastingvrije som
24 Toeslag 1 ki > 66 % ZIV kiki
25 Toeslag 2 ki Mkind ten laste> 66 % ZIVBelastingvrije
26 Toeslag 3 ki  Msomki
27 Toeslag 4 kiVBelastingvrijemanmanvrouwvrouwkind ten laste
28 Toeslag 5 kisomalleenstaande
29 Toeslag 6 ki > 66 % invalide> 66 % invalide
30  
31overdracht
32
33
34
35
36Marginale aanslagvoetenMan of oudste gezinslidte betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
37
38
39
40
41
42Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
43Belastingvermindering vervangingsinkomen
44Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andereNBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…
45
46overdracht Belastingvermindering 
47vervangingsinkomens
48 
49Belastingvermindering  Belastingvermindering Saldo
50vervangingsinkomensvervangingsinkomens
51  
52SaldoSaldoVAI pro memory
53Bijkomende vermindering 
54ref inkomen  grens 1
55niet van toepassingVAI pro memory    
56VAI pro memoryBijkomende vermindering
57Bijkomende verminderingniet van toepassing Bijkomende vermindering
58
59Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
60            
61
62Fiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonus
63aanvullen met linkaanvullen met linkaanvullen met link
64Terugbetaalbaar belastingkrediet kinderen ten lasteper kindbelastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
65(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)
66
67GemeentebelastingenGemeentebelastingenGemeentebelastingen
68
69Bijzondere bijdrage sociale zekerheidBBSZBBSZ
70
71Belastingen - totaalBelastingen - totaalBelastingen - totaal
72
73Netto inkomenNetto inkomenNetto inkomen
74
75Kindergeld
76
77Netto inkomen
78
79
80
81
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1Fiscale barema's
2Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen 
3Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
4Jaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandere
5Gezinssituatie > 66 % invalidezonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
6Aantal kinderenManzonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
7% gemeentebelastingenvrouwzonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
8met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
9Bedrag minimum pensioenmet index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
10
11Forfaitaire beroepskostenMan of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
12
13
14
15
16maxforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten
17
18Huwelijksquotiëntnetto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen
19manvrouw   Bruto belastbaar jaarinkomen
20Inkomensgrens verhoogde belastingvrije somovergangvoor BBSZ overgangnetto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZ overgang
21idem exclusief pensioenfiscaal alleenstaandeidem exclusief pensioen
22lager danhoger danmee opnemen opnemen  opnemen
23Belastingvrije som
24 Toeslag 1 ki > 66 % ZIV kiki
25 Toeslag 2 ki Mkind ten laste> 66 % ZIVBelastingvrije
26 Toeslag 3 ki  Msomki
27 Toeslag 4 kiVBelastingvrijemanmanvrouwvrouwkind ten laste
28 Toeslag 5 kisomalleenstaande
29 Toeslag 6 ki > 66 % invalide> 66 % invalide
30  
31overdracht
32
33
34
35
36Marginale aanslagvoetenMan of oudste gezinslidte betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
37
38
39
40
41
42Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
43Belastingvermindering vervangingsinkomen
44Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andereNBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…
45
46overdracht Belastingvermindering 
47vervangingsinkomens
48 
49Belastingvermindering  Belastingvermindering Saldo
50vervangingsinkomensvervangingsinkomens
51  
52SaldoSaldoVAI pro memory
53Bijkomende vermindering 
54ref inkomen  grens 1
55niet van toepassingVAI pro memory    
56VAI pro memoryBijkomende vermindering
57Bijkomende verminderingniet van toepassing Bijkomende vermindering
58
59Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
60            
61
62Fiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonus
63aanvullen met linkaanvullen met linkaanvullen met link
64Terugbetaalbaar belastingkrediet kinderen ten lasteper kindbelastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
65(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)
66
67GemeentebelastingenGemeentebelastingenGemeentebelastingen
68
69Bijzondere bijdrage sociale zekerheidBBSZBBSZ
70
71Belastingen - totaalBelastingen - totaalBelastingen - totaal
72
73Netto inkomenNetto inkomenNetto inkomen
74
75Kindergeld
76
77Netto inkomen
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97NIEUW NOG NIET ONLINE
98
99Marginale aanslagvoeten
100voor de belastingvrije somJaarinkomente betalen basisbelastingenJaarinkomente betalen basisbelastingenmet index en zonder "m"te betalen basisbelastingen
101      
102
103
104
105
106Belastingvermindering belastingvrije sommenBelastingvermindering belastingvrije sommenBelastingvermindering belastingvrije sommen
107
108Marginale aanslagvoetenJaarinkomente betalen basisbelastingenJaarinkomente betalen basisbelastingenmet index en zonder "m"te betalen basisbelastingen
109      
110
111
112
113
114Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1Fiscale barema's
2Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen 
3Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
4Jaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandereJaarinkomen werkziektewerkloospensioenandere
5Gezinssituatie > 66 % invalidezonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
6Aantal kinderenManzonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
7% gemeentebelastingenvrouwzonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
8met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
9Bedrag minimum pensioenmet index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
10
11Forfaitaire beroepskostenMan of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
12
13
14
15
16maxforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten
17
18Huwelijksquotiëntnetto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen
19manvrouw   Bruto belastbaar jaarinkomen
20Inkomensgrens verhoogde belastingvrije somovergangvoor BBSZ overgangnetto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZ overgang
21idem exclusief pensioenfiscaal alleenstaandeidem exclusief pensioen
22lager danhoger danmee opnemen opnemen  opnemen
23Belastingvrije som
24 Toeslag 1 ki > 66 % ZIV kiki
25 Toeslag 2 ki Mkind ten laste> 66 % ZIVBelastingvrije
26 Toeslag 3 ki  Msomki
27 Toeslag 4 kiVBelastingvrijemanmanvrouwvrouwkind ten laste
28 Toeslag 5 kisomalleenstaande
29 Toeslag 6 ki > 66 % invalide> 66 % invalide
30  
31overdracht
32
33
34
35
36Marginale aanslagvoetenMan of oudste gezinslidte betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
37
38
39
40
41
42Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)Te betalen belastingen (voor aftrekposten)
43Belastingvermindering vervangingsinkomen
44Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andereNBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioenSWT, TK,…
45
46overdracht Belastingvermindering 
47vervangingsinkomens
48 
49Belastingvermindering  Belastingvermindering Saldo
50vervangingsinkomensvervangingsinkomens
51  
52SaldoSaldoVAI pro memory
53Bijkomende vermindering 
54ref inkomen  grens 1
55niet van toepassingVAI pro memory    
56VAI pro memoryBijkomende vermindering
57Bijkomende verminderingniet van toepassing Bijkomende vermindering
58
59Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
60            
61
62Fiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonusfiscale werkbonus
63aanvullen met linkaanvullen met linkaanvullen met link
64Terugbetaalbaar belastingkrediet kinderen ten lasteper kindbelastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
65(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)(berekening bij benadering)
66
67GemeentebelastingenGemeentebelastingenGemeentebelastingen
68
69Bijzondere bijdrage sociale zekerheidBBSZBBSZ
70
71Belastingen - totaalBelastingen - totaalBelastingen - totaal
72
73Netto inkomenNetto inkomenNetto inkomen
74
75Kindergeld
76
77Netto inkomen
78
79
80Berekening marginale aanslagvoetBerekening marginale aanslagvoetBerekening marginale aanslagvoet
81
 ABCDEFGHIJK
1
2
31. ZorgverzekeringInkomen
4 Grensbedragenvoorheennu
5 Aantal gezinsleden  Extra kostenVL
6 WAL
7
82. Tarieven kinderopvangRaming, enkel in gevolge de afschaffing v/d kindkorting Extra kosten
9Gezinssituatiegehuwd of wettelijk samenwonend APB 
10Aantal kinderen
11dagen
12   
13
143. Verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijsgezinsink.leefeenh.
15
16Extra kosten per studentaantal Extra kosten
17
184. Abonnement de Lijn voor 65+ers   
19Aantal gepensioneerden Extra kosten
20
215. WoningOV(provincie forfaitair) 
22indien huurder: bedrag huur / maandhuur is WEL geïndexeerdExtra huur
23indien eigenaar: niet-geïndexeerd KI Extra OV
24 afbetaling lening / mwoonbonus 
25 aantal woonbonussenLager fiscaal voordeel
26 MVA 
27  
28indien verhuurder:bedrag hu(u)r(en)/mhuurgeld is WEL geïndexeerd Extra huur
29
306. Afschaffing gratis water Gratis water
31
327. Hogere elektriciteitsfactuurper Kwu100 kw gratisGratis Kw
33 doorrekening vennootschapsbelastingen intercommunales elektriciteit: 
34gas 
35 
36 BTW verhoging elektriciteit van 6 naar 21%
37 historische schuld groene stroomcertificaten bedrijven + gezinnen, verrekend à gezin
38  verhoging distributietarief gas en elektriciteit 2015 (definitief) en 2016 (nog niet beslist)
39
408. Hogere accijnzen op dieselvoorziene inkomstendieselwagens aug. 2014 
41 aantal dieselwagens (exclusief bedrijfswagens)per wagen 
42 aankoop dieselwagenverkeertaksper wagen
43 totaal aantal kilometers per jaar met dieselwagen(s) km / wagen
44
459. Accijnzen tabakvoorziene inkomsten inwoners  
46 percentage rokers / bevolkingrokers 
47  aantal rokers binnen het gezinbedrag/rokerExtra kosten
48
49
5010. Accijnzen alcohol voorziene inkomsteninwoners > 18 jaar 
51 bedrag / inwoner / 18 jaarExtra kosten
52aantal gezinsleden
53aantal kinderen > 18 jaar
54
5511. Gezondheidstaks voorziene inkomsten inwoners 
56   bedrag / inwoner  
57
5812. Kindergeld
59Vlaanderenversie voor Vlaanderen Algemeen totaal
60       
61Brusselversie Brussel  Algemeen totaal
62       
63Bruxellesversion Bruxelles Algemeen totaal
64       
65Wallonieversion Wallonie Algemeen totaal
66
67
68
69
70Eigenaar / huurder    
71 indien huurder: bedrag huur/maand
72 indien eigenaar: niet-geïndexeerd KI 
73 afbetaling lening / m
74 indien verhuurder:bedrag hu(u)r(en)/m
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1Fiscale barema'sBASISZONDERMET MAATREGELENindexMET
2MAATREGELENAJ 2019RESULTAATcfr. vbbarema 1barema 5
3013245barema 2 en 4
4testerIJ 2014LOONLOON + 2%LOONLOON + 2%indien afwijkendLOON + 2%
5vanuit B (0)AJ 2015AJ2016AJ 2016 +2%AJ 2016 +2%AJ 2016 +2%AJ 2019AJ 2016 +2%niet-geïndmet indexidemcontrolemet index
6AJ 2016afgerondAJ 2016
7We vergelijken IJ 2015 met IJ 2015 +2% de andere vermeldingen zijn indicatief of als hulpmiddel voor vergelijking via Sofiskplus 2%
8
9basis AJ 2016basis de niet-geïndexeerde bedragen
10Forfaitaire beroepskosten
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21Huwelijksquotiënt
22
23Grens belastingvrije som
24
25
26Belastingvrije som
27Toeslag 1 ki
28 Toeslag 2 ki 
29 Toeslag 3 ki
30 Toeslag 4 ki
31 Toeslag 5 ki
32 Toeslag 6 ki
33
34Marginale aanslagvoeten
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44Belastingvermindering vervangingsinkomens
45Pensioenen
46
47
48
49
50ZIV
51
52
53
54
55Werkloosheid
56
57
58
59
60Fiscale werkbonus
61
62Terugbetaalbaar kind t laste
63
64
65
66
67
68Pro memory 
69OVERZICHT VAN DE ANDERE MAATREGELEN5gezien louiter indexatie bvna bedragen niet opgenomen
70ZONDER MAATREGELENMET MAATREGELEN2016-72016-juni2017-juni
71Werbonus (bedienden)193,79 €197,67 €
720,21940,2194
731577,891609,47
742461,272510,47
75
76Vakantiegeld invaliden > 2j
77Vakantiegeld 
78gezinspensioen
79pensioen alleenstaande
80Bedrag minimum pensioen
81gezinspensioen
82pensioen alleenstaande
83
84
85Bijzonder belastingvermindering - grens 2
86
87
88Pensioenen / SWT / TK / …
89ZIV
90Werkloosheid
91
92
93AANVULLINGEN VERSIE 5    
94alleenstaande
95gezinspensioen
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1KINDERGELDInkomensgrenséénoudergezin
2 2 inkomens gezin
3AANTAL KINDEREN EN HUN LEEFTIJDtoe te passen2 inkomensgezinéénoudergezintoe te passen
41ste kind2de kind3de kind4de kind5de kind6de kindtotalen bedragABCD bedrag
5aantal kinderen Basistoeslagéénoudergezinéénoudergezinandere VVziekandere VVzieksociale toeslag 
60 - 5 j1ste kind
76 - 11 j2de kind
812 - 17 j3de kind
918 - 24 j4de kind
10> 25 j5de kind
11totalenkind met kindergeld6de kind
12Basistoeslag
13Leeftijdstoeslag Leeftijdstoeslagtoe te passenvoor iedereen Leeftijdstoeslag per jaarEVL vergelijking jaartoeslag 
14Eénoudergezin 1ste kind (1)1ste kindvanaf 2 kind (2)zonder toeslagmet toeslag oudnieuw
15Sociale toeslagtotaal0 -5 jaar 
16per maand6 - 11 jaar 
1712 -17 jaar 
18jaarbedrag18 - 24 jaar 
19      
20totaal per jaar(1) = 0 € indien éénoudergezin OF sociale toeslag
21(2) cumul met éénouder gezin of sociale toeslag mogelijk
22
23zonder index en zonder "m"VlaanderenBrusselBruxellesWallonieMan of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslid
24zonder index en met "m"LoonLoon
25met index en zonder "m"Ziekteuitkering  Ziekteuitkering  
26met index en met "m"Werkloosheid  Werkloosheid  
27Pensioen Pensioen 
28SWT (brugpensioen)SWT (brugpensioen)
29Andere (tijdskrediet,…)Andere (tijdskrediet,…)
30totaaltotaal
31
32Totaal gezinsinkomen per maandéénoudertoeslag 
33inkomen beneden de grens 1
34inkomen beneden de grens 2 inkomensgrens 
35
36Ziektesociale toeslag ziekte 
37Pensioen / WLsociale toeslag pensioen, WL
38
392 inkomensgezin éénoudergezin 
40ABCD
41andere VVziekandere VVziek0-20
42incl index
43Samengevat  3de sprong
44
45Kraamgeld
46
47
48
49incl index
50Kindergeld nieuw stelsel vanaf 2019Sociale toeslag3de sprong
51bedragkinderenjaarbedragHuidige grens2 inkomensgezin
52Basisbedrag per maand12 mmaal 2x index
53Sociale toeslag per maandmaal 12
54Universele participatietoeslag per jaarDaarom nemen we deze actuele grens, ook al ligt deze wellicht iets lager in de praktijk
55
56
57Er is een zeer ruime overgangsregeling, waardoor alle kinderen geboren < 01.01.2019 het oudestelsel behouden
58met uitzondering vande 2 (of meer ?) indexsprongenUniversele participatie toeslag per jaar 
59de jaartoeslag die vervangen wordt door de universele participatie toeslag0 - 5 j
606 - 11 j
61verlies bestaand gezin12 - 17 j
62winst / verlies bij toepassing nieuwe regeling18 - 24 j
63