×
Gegevens worden verwerkt

Hoeveel kosten de regeringsmaatregelen jaarlijks aan jou en je gezin?

Gewest / Gemeenschap
Gezinssituatie:
Aantal kinderen:
Aantal studenten hoger onderwijs binnen het gezin:
% gemeentebelasting:
Opcentiemen gemeente:
 
Partner 1
of alleenwonend of
feitelijk samenwonende
 
Partner 2
of jongste gezinslid
 
Beroep / inkomen: 
Ontvang jij een 13de maand (eindejaarspremie)? 
Statuut: 
Gewerkte uren per week: 
Uren van een voltijdse job: 
Brutomaandinkomen   
Loon: 
Uurloon: 
Ziekteuitkering: 
Werkloosheid: 
Pensioen: 
SWT (brugpensioen): 
Andere (tijdskrediet, …): 
Andere vragen   
Hoelang ben jij reeds arbeidsongeschikt?  
Is het meer dan 5 jaar geleden dat je op pensioen ging? 
 
 
 
 

Rijden en roken?

Aantal dieselwagens (exclusief bedrijfswagens):
Totaal aantal kilometers per jaar met dieselwagen(s):
Bent van plan een dieselvoertuigen aan te kopen en zo ja hoeveel?
Aantal rokers binnen het gezin:

Eigenaar / huurder

Indien eigenaar: afbetaling lening/m:
  

De rekentool is gebaseerd op de maatregelen van de federale en regionale regeringen.
De maatregelen die zijn aangekondigd voor de periode 2018-2020 worden in deze tool niet opgenomen, omdat hiervoor geen financiering is voorzien. Er is dus onvoldoende geld om alle beloftes waar te maken. Waar gaat men dat geld halen? Opnieuw bij de werknemers? En in de sociale zekerheid?
 

 
 
Gezinssituatie:: 
Aantal kinderen::
 
% gemeentebelasting:
Opcentiemen gemeente:
 
  Eindejaarspremie:   
Beroep / inkomen: Statuut: Pensioen 'm'
Bruto maandloon: ziekteuitkering: gezin
Bruto uurloon: Werkloosheid: > 5 j
Q (= gewerkte uren/ week): Pensioen:
S (= uren v/e voltijdse job); SWT en andere:  
   
  
 
 Eindejaarspremie:   
Beroep / inkomen: Statuut: Pensioen 'm'
Bruto maandloon: ziekteuitkering: gezin
Bruto uurloon: Werkloosheid: > 5 j
Q (= gewerkte uren/ week): Pensioen: 
S (= uren v/e voltijdse job); SWT en andere: 
   
 
 
zonder index en zonder maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
zonder index en met maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
met index en zonder maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
met index en met maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
zonder index en zonder maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
zonder index en met maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
met index en zonder maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
met index en met maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
 
Variabelen werkbonus
fiscaal
bediende
arbeider
bediende
arbeider
bedienderefloonz i / z m
arbeider z i / z m
bedienderefloonz i / m i
arbeider z i / m i
bedienderefloonm i / z m
arbeider m i / z m
bedienderefloonm i / m m
arbeider m i / m i

Toelichting: we rekenen alle werknemers als bedienden uit op jaarbasis is he voordeel voor arbeiders en bediende gelijk.


Overzicht maatregelen vervangingsinkomens
vakantiegeld gepensioneerden
minimumpensioen of > 5 j op pensioen = +2%
vakantiegeld invaliden

METHODIEK
Voor het jaarloon nemen we het maandloon x 13,92, dwz + 13de maand en + vakantiegeld. In functie van de werkbonus wordt voor één kwartaal het referteloon vermenigvuldigd met 1,25 om zo rekening te houden met de 13de maand. Voor de werkbonus nemen we het barema bedienden omdat dit op jaarbasis min of meer gelijk uitkomt met dat van arbeiders.

Opbrengst voor de werkgeverbrutojaarloonloonkost30%
zonder index en zonder 'm'
zonder index en met 'm'
met index en zonder 'm'
met index en met "m"
Totale opbrengst voor de werkgevers:
Totale opbrengst voor u de werkgevers
van uzelf en uw partner

De loonkosten boven RSZ e.a., ramen we op 32,4% - 400 € per kwartaal
SWT 6,5%afhouding

pro memory hier nemen we gezinshoofd als partner geen inkomen heeft
de regelgeving laat gezinshoofd ook toe in andere omstandigheden
PensioenAfh 3,55%


AANVULLINGEN VERSIE 5Solidariteitsbijdrage pensioen
alleenstaande
gezinspensioen
toepasselijk
pensioen

Tijdskrediet: vermindering bedrag tijdskrediet > 5 j anc en bedrag landingsbaan
berekeningswijze: besparing 20 miljoen € / totale uitgaven tijdskrediet = 2,35%
 
 
zonder index en zonder maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
zonder index en met maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
met index en zonder maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
met index en met maatregelen
BEDIENDE
Brutoloon:
RSZ:
Werkbonus:
belastbaar op jaarbasis:
ARBEIDER
Brutoloon:
RSZ per jaar:
Belastbaar loon per jaar:
Vakantiegeld:
Werkbonus per maand:
belastbaar op jaarbasis:
zonder index en zonder maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
zonder index en met maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
met index en zonder maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
met index en met maatregelen
Ziekteuitkering:
Werkloosheid:
Pensioen:
SWT en andere:
 
Variabelen werkbonus
fiscaal
bediende
arbeider
bediende
arbeider
bedienderefloonz i / z m
arbeider z i / z m
bedienderefloonz i / m i
arbeider z i / m i
bedienderefloonm i / z m
arbeider m i / z m
bedienderefloonm i / m m
arbeider m i / m i

Toelichting: we rekenen alle werknemers als bedienden uit op jaarbasis is he voordeel voor arbeiders en bediende gelijk.


Overzicht maatregelen vervangingsinkomens
vakantiegeld gepensioneerden
minimumpensioen of > 5 j op pensioen = +2%
vakantiegeld invaliden

Berekening i.f.v. studietoelagen - aantal +66%
 

Opbrengst voor de werkgeverbrutojaarloonloonkost30%
zonder index en zonder 'm'
zonder index en met 'm'
met index en zonder 'm'
met index en met "m"
Totale opbrengst voor de werkgevers:
   

De loonkosten boven RSZ e.a., ramen we op 32,4% - 400 € per kwartaal
SWT 6,5%afhouding

pro memory hier nemen we gezinshoofd als partner geen inkomen heeft
de regelgeving laat gezinshoofd ook toe in andere omstandigheden
PensioenAfh 3,55%


AANVULLINGEN VERSIE 5Solidariteitsbijdrage pensioen
alleenstaande
gezinspensioen
toepasselijk
pensioen

Tijdskrediet: vermindering bedrag tijdskrediet > 5 j anc en bedrag landingsbaan
berekeningswijze: besparing 20 miljoen € / totale uitgaven tijdskrediet = 2,35%
 
 
percentage van de index
Fiscale barema's


Gezinssituatie > 66 % invalide
Aantal kinderenMan
% gemeentebelastingenVrouw

Bedrag minimum pensioen

Forfaitaire beroepskosten
max
 
Huwelijksquotiënt

Inkomensgrens verhoogde belastingvrije som
  
 lager danhoger dan 
Belastingvrije som 
Toeslag 1 ki
Toeslag 2 ki
Toeslag 3 ki
Toeslag 4 ki
Toeslag 5 ki
Toeslag 6 ki

Marginale aanslagvoeten

Belastingvermindering vervangingsinkomen
Ziekte en invaliditeitWerkloosheidPensioen + andere

Tijdelijk detail voor nazicht
  
gezin / alleenstaande
  
 
 Belastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomenBelastbaar jaarinkomen
 Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslidAlleenwonend of feitelijk samenwonende
 JaarinkomenwerkziektewerkloospensioenandereJaarinkomenwerkziektewerkloospensioenandereJaarinkomenwerkziektewerkloospensioenandere
   
 zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"zonder index en zonder "m"
 zonder index en met "m"zonder index en met "m"zonder index en met "m"
 met index en zonder "m"met index en zonder "m"met index en zonder "m"
 met index en met "m"met index en met "m"met index en met "m"
 
 Man of oudste gezinslidjaarloonwerkbonusVrouw of jongste gezinslidjaarloonwerkbonusFiscaal alleenstaandejaarloonwerkbonus
   
   
    
   
 forfaitaire beroepskostenforfaitaire beroepskosten forfaitaire beroepskosten 
   
 netto belastbaar jaar inkomenBruto belastbaar gezinsinkomen 
 manvrouw   bruto belastbaar jaarinkomen
overgang:voor BBSZovergang netto belastbaar jaarinkomenvoor BBSZovergang
idem excl. pensioen fiscaal alleenstaandeidem excl. pensioen
opnemen opnemen   opnemen
  
 > 66 % ZIVkiki 
 Mkind ten laste > 66 % ZIVBelastingvrije
   Msomki
 VBelastingvrijemanmanvrouwvrouw kind ten laste
 som alleenstaande 
 > 66 % invalide > 66 % invalide 
     
 overdracht   
 
   
 
 Man of oudste gezinslid te betalen basisbelastingenVrouw of jongste gezinslidte betalen basisbelastingenFiscaal alleenstaandete betalen basisbelastingen
    
    
    
    
     
 Te betalen belastingen (voor aftrekposten) Te betalen belastingen (voor aftrekposten) Te betalen belastingen (voor aftrekposten) 
 
 NBIVVziektewerkloospensioen SWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioen SWT, TK,…NBIVVziektewerkloospensioen,SWT, TK,… 
 
 Belastingvermindering
  vervangingsinkomens
  
 Belastingvermindering Belastingvermindering Saldo
 vervangingsinkomensvervangingsinkomens
  
 SaldoSaldoVAI pro memory
 Bijkomende vermindering 
 ref inkomen  grens 1
 niet van toepassingVAI pro memory  grens 2
 VAI pro memory Bijkomende vermindering
 Bijkomende verminderingniet van toepassingeigen berekening grens 2 (benaderende formule op basis van AJ 2015)
 
 Te betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomensTe betalen belastingen na vermindering vervangingsinkomens
    
 fiscale werkbonus fiscale werkbonus fiscale werkbonus 
 belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen belastingkrediet kinderen 
 Gemeentebelastingen  Gemeentebelastingen 
 BBSZ BBSZ 
 
 Belastingen - totaal  Belastingen - totaal  
 Netto inkomen Netto inkomen 
 Kindergeld 
 Netto inkomen 
 
 Berekening marginale aanslagvoetBerekening marginale aanslagvoetBerekening marginale aanslagvoet
   
 
1. ZorgverzekeringInkomen
  Grensbedragenvoorheennu
  Aantal gezinsleden Extra kosten VL
 Extra kosten WAL

2. Tarieven kinderopvang Raming, enkel in gevolge de afschaffing v/d kindkortingExtra kosten
Gezinssituatie APB 
Aantal kinderentotk1k2k3k4k5k6
dagen
 
 

3. Verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijsgezinsink.leefeenh.
Extra kosten per studentaantal Extra kosten

4. Abonnement de Lijn voor 65+ers 
  Aantal gepensioneerdenExtra kosten

5. WoningOV(provincie forfaitair)
indien huurder:bedrag huur / maand: huur is WEL geïndexeerdExtra huur
indien eigenaar:niet-geïndexeerd KI Extra OV
 afbetaling lening / mwoonbonus 
 aantal woonbonussenLager fiscaal voordeel
 MVA 
    
indien verhuurder:bedrag huur / maandhuurgeld is WEL geïndexeerdExtra huur

6. Afschaffing gratis water                     Gratis water

7. Hogere elektriciteitsfactuur 21%100 kw gratisGratis Kw
 doorrekening vennootschapsbelastingen intercommunales elektriciteit:
gas
 
 BTW verhoging elektriciteit van 6 naar 21%
 historische schuld groene stroomcertificaten bedrijven + gezinnen, verrekend à gezin
 verhoging distributietarief gas en elektriciteit 2015 (definitief) en 2016 (nog niet beslist)

8. Hogere accijnzen op dieselvoorziene inkomstendieselwagens aug. 2014
 aantal dieselwagens (exclusief bedrijfswagens)per wagen
 aankoop dieselwagen - verkeerstaksper wagen
 totaal aantal kilometers per jaar met dieselwagen(s)km / wagen

9. Accijnzen tabakvoorziene inkomsten inwoners
 percentage rokers / bevolkingrokers
 aantal rokers binnen het gezinbedrag/rokerExtra kosten

10. Accijnzen alcoholvoorziene inkomsteninwoners > 18 jaar
 bedrag / inwoner / 18 jaar Extra kosten
aantal gezinsleden
aantal kinderen > 18 jaar

11. Gezondheidstaksvoorziene inkomsten inwoners
 bedrag / inwoner  

12. Kindergeld
Vlaanderen versie voor VlaanderenAlgemeen totaal
Brussel versie BrusselAlgemeen totaal
Bruxelles version BruxellesAlgemeen totaal
Wallonie version WallonieAlgemeen totaal

Eigenaar / huurder
 indien huurder:bedrag huur/maand
 indien eigenaar::niet-geïndexeerd KI
  afbetaling lening / m
 indien verhuurder:bedrag huur / m

Fiscale barema's  BASISZONDERMET MAATREGELEN
 01MAATREGELEN RESULTAAT
 01324
 testerIJ 2014LOONLOON + 2%LOONLOON + 2%
 vanuit B(0)AJ 2015AJ2016AJ 2016 +2%AJ 2016 +2%AJ 2016 +2%
  
 
We vergelijken IJ 2015 met IJ 2015 +2% de andere vermeldingen zijn indicatief of als hulpmiddel voor vergelijking via Sofisk
 
Forfaitaire 
beroepskosten 
  
  
  
  
  
  
  
 
Huwelijksquotiënt 
 
Grens belastingvrije som 
 
  
Belastingvrije som 
Toeslag 1 ki 
Toeslag 2 ki 
Toeslag 3 ki 
Toeslag 4 ki 
Toeslag 5 ki 
Toeslag 6 ki 
 
Marginale aanslagvoeten 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Belastingvermindering vervangingsinkomens
Pensioenen 
  
  
  
 
ZIV 
  
  
  
 
Werkloosheid 
  
  
  
 
Fiscale werkbonus 
 
Terugbetaalbaar kind t laste 
 
OVERZICHT VAN DE ANDERE MAATREGELEN
 ZONDER MAATREGELEN MET MAATREGELEN
Werbonus (bedienden)  
   
   
   
 
Vakantiegeld invaliden > 2j  
Vakantiegeld
gezinspensioen  
pensioen alleenstaande  
Bedrag minimum pensioen
gezinspensioen
pensioen alleenstaande
 
Bijzonder belastingvermindering - grens 2
Pensioenen / SWT / TK / … 
ZIV 
Werkloosheid 
 

AANVULLINGEN VERSIE 5
alleenstaande
gezinspensioen
 
Aantal kinderen en hun leeftijd
 1ste kind2de kind3de kind4de kind5de kind6de kindtotalen
  
 aantal kinderen
0 - 5 j
6 - 11 j
12 - 17 j
18 - 24 j
> 25 j
totalenkind met kindergeld
Basistoeslag 
Leeftijdstoeslag 
éénoudergezin 
Sociale toeslagtotaal
 per maand
jaarbedrag
totaal per jaar

VlaanderenBrusselBruxellesWallonie

zonder index en zonder 'm'
zonder index en met 'm'
met index en zonder 'm'
met index en met 'm'
Inkomensgrens
1oudergezin
2 inkomens gezin

   toe te passen2 inkomensgezinéénoudergezintoe te passen
   bedragABCDbedrag
 Basistoeslag1oudergezin1oudergezinandere VVziekandere VVzieksociale toeslag
1ste kind
2de kind
3de kind
4de kind
5de kind
6de kind

 Leeftijdstoeslag toe te passen voor iedereenLeeftijdstoeslag per jaar
 1ste kind (1)1ste kindvanaf 2 kind (2)zonder toeslagmet toeslag 
0 - 5 jaar
6 - 11 jaar
12 - 17 jaar
18 - 24 jaar
      

(1) = 0 € indien éénoudergezin OF sociale toeslag
(2) cumul met éénouder gezin of sociale toeslag mogelijk


 Man of oudste gezinslidVrouw of jongste gezinslid
Loon
Ziekteuitkering
Werkloosheid
Pensioen
SWT (brugpensioen)
Andere (tijdskrediet,…)
totaal

Totaal gezinsinkomen per maandéénoudertoeslag
Inkomen beneden de grens 1
Inkomen beneden de grens 2 inkomensgrens
 
Ziekte sociale toeslag ziekte
Pensioen / WLsociale toeslag pensioen, WL

2 inkomensgezin éénoudergezin 
ABCD
andere VVziekandere VVziek
Samengevat